Webdesign: Studio Robert C. Smit
Image Styles
Contact / Mail
Pricing / Kosten
Home / Start
Fine-Art Clip
Nice / Leuk
Brochures
Drawing
Reality
Photo

3D

Logo
Mixed
Origin
Clients
Simplicity
News
Us

UNDERGROUND SILO EQUIPMENT

Few years ago, in Helsinki four huge underground silo’s have been build. This is the equipment that manages all the coal the huge powerplant consumes.


ONDERGRONDS SILO-SYSTEEM

Een paar jaar geleden werden er in Helsinki vier enorme ondergrondse kolensilo’s gebouwd. Dit is de technische installatie die alle kolen die de centrale verbruikt beheert.

COMPLETE TUYERE SYSTEM

Hot air blast system. The camera view shows the tuyere from the centre of a blast-furnace.


COMPLEET TUYERE SYSTEEM

Hete lucht systeem. Het camera standpunt laat de tuyere zien vanuit het centrum van de hoogoven.

TUYERE SYSTEM LEFT-VIEW

The instrument is in graytones, it’s functioning is in colors.


TUYERE SYSTEEM LINKS-VIEW

Het instrument is in grijzen afgebeeld, de functie ervan in kleuren.

INGENIOUS BURNER SYSTEM

Hundreds of ceramic stones form a complex system of gas and air slots. On top of this an enormous flame will burn to finally heaten a blast-furnace.


INGENIEUS BRANDER SYSTEEM

Honderden keramische stenen vormen een complex systeem van lucht/gas sleuven. Aan de bovenzijde zal een enorme vlam branden die uiteindelijk een hoogoven zal verhitten.

CERAMIC BURNER

In this presentation the structure of the ceramic stones can be seen clearly.


KERAMISCHE BRANDER

In deze presentatie is duidelijk de structuur van de keramische stenen zichtbaar.

to logo design / naar logo ontwerp
Image Styles
Contact / Mail
Pricing / Kosten
Home / Start
Fine-Art Clip
Nice / Leuk
Brochures
Drawing
Reality
Photo

3D

Logo
Mixed
Origin
Clients
Simplicity
News
Us