Webdesign: Studio Robert C. Smit
Image Styles
Contact / Mail
Pricing / Kosten
Home / Start
Fine-Art Clip
Nice / Leuk
Brochures
Drawing
Reality
Photo

3D

Logo
Mixed
Origin
Clients
Simplicity
News
Us

COPPER MATERIAL TUYERE

The special structure of this copper heatsink makes it possible to efficiently cool the hot air inlets of a blast-furnace.


KOPER MATERIAAL TUYERE

De speciale structuur van dit koperen koelelement maakt het mogelijk om heel efficiënt de hete lucht inlaat van een hoogoven te koelen.

CHECKERS AND BURNER

Main parts of a stove are presented here. On top is the ceramic burner.


CHECKERS EN BRANDER

De belangrijkste onderdelen van een stove zijn hier verbeeld. Bovenaan bevindt zich de keramische brander.

FLEXIBLE JOINT

A flexible joint of a hot blast pipeline can have expansion and contraction movements without any leaking.


FLEXIBELE VERBINDING

Een verbindingsstuk van een hetelucht leiding kan uitzetten en krimpen zonder dat er lekkage optreedt.

COOL PLATE COPPER

Where the blast-furnace wall is heated extremely by the sweltering hot metal, special cooling plates are used, to guarantee a twenty years production period.


KOPEREN KOELELEMENT

Waar de hoogovenwand extreem verhit wordt door het zinderende ruwijzer, worden speciale koelplaten gebruikt, om een twintig jaar lange productieperiode te garanderen.

COOLPLATE/STONE SYSTEM

Halfway the height of the inner wall of a blast-furnace this type of coolplates is used. In the gabs fire bricks are placed in order to limit the wear and tear on the plates.


KOELELEMENT MET STENEN

Halfweg de hoogte van de binnenwand van een hoogoven wordt dit type koelplaten gebruikt. In de sleuven voorin de plaat worden vuurvaste stenen geplaatst, die de functie hebben slijtage aan de panelen te beperken.

CAST IRON COOLING PANELS

This presentation shows the cooling pipes inside the cast iron panel.


GIETIJZEREN KOELPANELEN

Deze presentatie laat de koelleidingen in het gietijzeren koelelement zien.

more 3D design / meer 3D design
Image Styles
Contact / Mail
Pricing / Kosten
Home / Start
Fine-Art Clip
Nice / Leuk
Brochures
Drawing
Reality
Photo

3D

Logo
Mixed
Origin
Clients
Simplicity
News
Us