Webdesign: Studio Robert C. Smit
Image Styles
Contact / Mail
Pricing / Kosten
Home / Start
Fine-Art Clip
Nice / Leuk
Brochures
Drawing
Reality
Photo
3D
Logo
Mixed
Origin
Clients
Simplicity
News

Us

ABOUT US / OVER ONS



‘Us’ is:

Robert C. Smit, founder of the studio

Fine-Art autodidact / Philosophy study in Gstaad Switzerland

A few colleages serving their expertise

Apple MacPro computer systems

30 inch screen 2560 x 1920 pixels

A 111,8 cm Canon printer carrying 12 inkcartridges

New iPad to present concepts and animations

Important applications such as

Final Cut Express / FreeHand / Cinema4D / GarageBand / Photoshop

A huge home-made desk

Our studiospace, a former classroom

More than 35 years of experience in imaging

Loads of patience, insight, expertise

A good feeling about things and a happy heart.


‘Ons’ is:

Robert C. Smit, oprichter van de studio

Beeldende Kunst autodidact / Filosofie studie Gstaad, Zwitserland

Een aantal collega’s die hun expertise aanbieden

Apple MacPro computer systemen

30 inch beeldscherm 2560 x 1920 pixels

Een 111,8 cm Canon printer met 12 inktcartridges

De nieuwe retina iPad om concepten en animaties te presenteren

Belangrijke computer programma’s zoals

Final Cut Express / FreeHand / Cinema4D / GarageBand / Photoshop

Een groot zelfgemaakt werkbureau

De studioruimte, een voormalig klaslokaal

Meer dan 35 jaar ervaring in verbeelden

Heel veel geduld, inzicht en expertise

Een goed gevoel over de dingen en een blij hart.

Information Studio Robert C. Smit


K.v.K. Amsterdam, office Haarlem 98679


International payment via PayPal is possible


Robert C. Smit

Address studio:

Kerklaan 40, 2nd door, 1961GB Heemskerk

Netherlands

mail: contact@studiorobertcsmit.com



Gegevens Studio Robert C. Smit


K.v.K. Amsterdam, kantoor Haarlem 98679


Internationale betaling via PayPal is mogelijk


Robert C. Smit

Adres atelier:

Kerklaan 40, 2de deur, 1961GB Heemskerk

Nederland

mail: contact@studiorobertcsmit.com

DISCLAIMER


All images, texts and logo’s on the pages of this website are, legally and by nature, owned by Studio Robert C. Smit and/or by his clients.


You are allowed by the studio, to use the images and texts exposed on this website only and strictly for a personal, privat (home)use.


Nobody is allowed to use it for any commercial and/or business way, without written permission of Robert C. Smit and /or his clients.


The whole of this website has been built with great care, concern and integrity by Robert himself. Concerning type errors a reservation will be made.


Working with his clients Robert strives for perfection. He will do his best to deliver 100% satisfactory results. If for any reason you are not satisfied, he will resolve your situation on an individual basis.




BEPALINGEN


Alle beelden, teksten en logo’s op de pagina's van deze website zijn, wettelijk en van nature, eigendom van Studio Robert C. Smit en/of van haar

opdrachtgevers.


Het is iedereen toegestaan om afbeeldingen en teksten getoond op deze website te gebruiken, strikt voor persoonlijk, privé (thuis)gebruik.


Niemand is het toegestaan om de inhoud van deze website te gebruiken voor commercieel of zakelijk gebruik, zonder schriftelijke toestemming daarvoor van Robert en/of zijn opdrachtgevers.


Het geheel van deze website werd met grote zorg, toewijding en integriteit gebouwd door Robert zelf. Betreffende typefouten wordt een voorbehoud gemaakt.


Als om enige reden u niet tevreden bent over de uitvoering van een opdracht, zal Robert de situatie oplossen op een individuele basis.

to pricing / naar kosten
Image Styles
Contact / Mail
Pricing / Kosten
Home / Start
Fine-Art Clip
Nice / Leuk
Brochures
Drawing
Reality
Photo
3D
Logo
Mixed
Origin
Clients
Simplicity
News

Us