Webdesign: Studio Robert C. Smit
Image Styles
Contact / Mail
Pricing / Kosten
Home / Start
Fine-Art Clip
Nice / Leuk
Brochures

Drawing

Reality
Photo
3D
Logo
Mixed
Origin
Clients
Simplicity
News
Us

HOT METAL DESULPHURIZATION

Hot metal desulphurization is the optimum solution for sulphur control during steelmaking. Reagent materials are injected through a refractory lance into the hot metal. A transfer ladle then takes away the sulphur from the liquid steel.


RUW IJZER ONTZWAVELING

Ruwijzerontzwaveling is de beste manier om het zwavelgehalte in het staal te beperken. De reagentia worden met een vuurvaste lans in het ruwijzer geïnjecteerd, waarna het zwavelhoudende slak eenvoudig weggenomen kan worden.

BLAST-FURNACE

Tatasteel Europe’s blast-furnace number 6 and 7, situated in the Dutch place of IJmuiden, produce a very high quality steel.


HOOGOVEN

Tatasteel Europe’s hoogoven nummer 6 en 7, in het Nederlandse IJmuiden, produceren een zeer hoge kwaliteit staal.

ORE HARBOR CRANE

Three huge cranes are lifting the iron ore from the carriers.


ERTSHAVENKRAAN

Drie grote ertskranen hijsen de ijzererts uit de ertstankers.

HVC DIGESTER INSTALLATION

In the fermentationplant in Middenmeer, Netherlands, 135kton organic waste can be converted into an annual 5 million m3 of biogas, and compost quality.HVC VERGISTER INSTALLATIE

In de vergistingsinstallatie in Middenmeer, Nederland, kan jaarlijks 135kton gft-afval worden omgezet in 5 miljoen m3 groen gas, en hoogwaardig compost. 

ROLL PACKING LINE

In this section of a steelfactory steel coils are carefully packed for a safe and protected transportation.


ROL INPAKLIJN

In deze afdeling van een staalfabriek worden rollen staal zorgvuldig verpakt zodat ze veilig en goed beschermd verscheept kunnen worden.

HEART OF A BLAST-FURNACE

After many years of producing steel, the inside of a blast-furnace needs repair. Looking through one of three tapholes we see the bottom of the immensely huge installation.


HART VAN EEN HOOGOVEN

Na vele jaren van staal productie is de binnenzijde van een hoogoven toe aan reparatie. We kijken hier door een van de drie aftappoorten van de enorm grote installatie.

to 3D reality / naar 3D realiteit
Image Styles
Contact / Mail
Pricing / Kosten
Home / Start
Fine-Art Clip
Nice / Leuk
Brochures

Drawing

Reality
Photo
3D
Logo
Mixed
Origin
Clients
Simplicity
News
Us