Webdesign: Studio Robert C. Smit
Image Styles
Contact / Mail
Pricing / Kosten
Home / Start
Fine-Art Clip
Nice / Leuk
Brochures

Drawing

Reality
Photo
3D
Logo
Mixed
Origin
Clients
Simplicity
News
Us

ORIGINAL PHOTO / ARTWORK

Left you see the original photograph of a gas-cleaning installation. It is a rather gloomy and dull image.

Below is the Color Drawing artwork of the same installation. This has become a more shiny and interesting composition which shows clearly many technical details.
ORIGINEEL BEELD / KUNSTWERK Links ziet u de originele foto van een gas-reiniger afgebeeld. Het is een nogal sombere en saaie afbeelding.

Hieronder ziet u het Kleur Prent kunstwerk van dezelfde gas-reiniger. Het is een stralender en interessanter compositie geworden die veel technische details laat zien.

GAS CLEANING INSTALLATION.

In this ‘machine’ the polluted gasses of a coke plant will be cleaned. The filtered materials will be used as reusable raw materials.


KLEUREN-PRENT

In deze machine wordt het vervuilde gas van een cokesfabriek gereinigd. De afgevangen stoffen worden als nuttige grondstoffen hergebruikt.

HOT STRIP MILL

Late afternoon skyline of a 900 meter large Hot Strip Mill.


WARMBAND WALSERIJ

De namiddag skyline van een zeer uitgestrekte 900 meter lange Warmband Walserij.


COAL MIXING MACHINE

Different kind of piles of coal are being mixed so that a blend is created with an optimal and stable quality.


KOLEN GRAVER

Verschillende soorten kolenbergen worden vermengd zodat er een mengsel ontstaat met een constante kwaliteit.

PELLET PLANT

The big drums are slowly rotating, thus creating little balls of material to be used in a blast-furnace to optimize the operation.


PELLET FABRIEK

In de grote langzaam ronddraaiende cilinders ontstaan kleine balletjes materiaal die in hoogovens worden gebruikt om het functioneren te optimaliseren.

STEELSTRIP REELS

At the end of a hot strip mill the steelstrips are winded into a reel.

Since the steelstrip arrives at the reel installation at high speed, this is really a tricky business.


STAALSTRIP HASPELS

Aan het einde van de warmband walserij worden de dungewalste staalstrips opgerold.

Doordat de staalstrips met grote snelheid aankomen is het opwinden van de strip een lastige klus.

more color drawing / meer kleur prent
Image Styles
Contact / Mail
Pricing / Kosten
Home / Start
Fine-Art Clip
Nice / Leuk
Brochures

Drawing

Reality
Photo
3D
Logo
Mixed
Origin
Clients
Simplicity
News
Us