Webdesign: Studio Robert C. Smit
Image Styles
Contact / Mail
Pricing / Kosten
Home / Start
Fine-Art Clip
Nice / Leuk
Brochures
Drawing
Reality
Photo
3D
Logo

Mixed

Origin
Clients
Simplicity
News
Us

TRIPTYCH FORBO EXPO

Closer....

You see left the beginning of the company, in the middle the expansion, and right a leader, being all over the world.


TRIPTIEK FORBO EXPO

Dichterbij....

U ziet links de aanvang van het bedrijf, in het midden de expansie, en rechts het bedrijf uitgegroeid tot wereldspeler.

TRIPTYCH FORBO EXPO

Artist Impression of the Linoleum Flooring plant of Forbo, Netherlands.

The image has been composed of many different pieces of colored Marmoleum. The factory has a famous chimney with three colored rings around it. Forbo recently shows the artworks in the presentation room.


TRIPTIEK FORBO EXPO

Artist Impression van de linoleum vloerbedekking fabriek van Forbo in Nederland. Het kunstwerk is opgebouwd uit veel verschillende vlakjes gekleurd Marmoleum. De fabriek heeft een beroemde schoorsteen waar drie ringen omheen geplaatst zijn. Het bedrijf heeft recent de kunstwerken een plaats gegeven in de Forbo presentatie ruimte.

FLOATING CRANE ‘HIPPO’

The boom of the crane is depicted here in two different positions. It is a very agile crane.


DRIJVENDE KRAAN ‘NIJLPAARD’

De giek van de kraan is hier afgebeeld in twee verschillende standen. Het is een erg behendige kraan.

APPLE WORLD COVER-DESIGN

A 3D-digitally designed human being has been placed into a landscape, and the scene was used to enlighten this computer magazine cover.


APPEL WORLD COVER-ONTWERP

Een 3D-digitaal ontworpen mensfiguur is gepositioneerd in een landschap, en het tafereel werd gebruikt om de cover van dit computer magazine te verluchtigen.

SOCRATES AND TATASTEEL?

The heart of this huge Blast-Furnace is, when the installation is being repaired, a very special place, radiating a kind of mystical atmosphere, like the place where Socrates was talking to his students also must have had a special appearance.


SOCRATES EN TATASTEEL?

Het hart van deze grote hoogoven is, wanneer de installatie gerepareerd wordt, een zeer speciale plaats, waarin een soort van mystiek heerst, net zoals de plaats waar Socrates heeft gesproken tot zijn leerlingen, een bijzondere uitstraling zal hebben gehad.

HEATING BOILER INSTALLATION

This composition of tubes, temperature- and pressure gauges shows the flow and temperature of the heating water.


VERWARMINGS INSTALLATIE

Deze compositie van buizen, temperatuur- en drukmeters laat de stroming en temperatuur zien van het verwarmingswater.

to origin / naar oorsprong
Image Styles
Contact / Mail
Pricing / Kosten
Home / Start
Fine-Art Clip
Nice / Leuk
Brochures
Drawing
Reality
Photo
3D
Logo

Mixed

Origin
Clients
Simplicity
News
Us