Webdesign: Studio Robert C. Smit
Image Styles
Contact / Mail
Pricing / Kosten
Home / Start
Fine-Art Clip
Nice / Leuk
Brochures
Drawing
Reality
Photo
3D
Logo

Mixed

Origin
Clients
Simplicity
News
Us

HVC WIND GENERATOR

In this exploded view of a wind generator you can see how a gear box and a generator are installed. Wind energy is an important opportunity to make the electricity consumption relatively quickly sustainable. In 2012, within portfolio of HVC, 6.3 GWh was generated by wind turbines on land.


HVC WIND GENERATOR

In het opengewerkte model van deze windgenerator is te zien hoe een tandwielkast en een generator geplaatst zijn. Windenergie is een belangrijke mogelijkheid om de elektriciteitsconsumptie relatief snel duurzaam te maken. In 2012 is 6,3 GWh opgewekt door windturbines op land, vallend onder HVC.

GEARS

The little green rolls between the teeth of the gears reduce the resistance, when forces are exerted.


TANDWIELEN

De kleine groene cilindertjes tussen de tanden van de tandwielen beperken de weerstand wanneer er krachten worden uitgeoefend.

SUPERCHESS CERTIFICATE

The superchess pieces have taken their strategic positions for the endgame.

The king-piece actually is a mini Blast-Furnace.


SUPERCHESS OORKONDE

De superchess schaakstukken hebben hun posities ingenomen het eindspel te spelen. Het koningsstuk is feitelijk een mini hoogoven.

MY ACCOUNTANT

This is my accountant, walking safely on his own logo in a symbolic sea scene.


MIJN BOEKHOUDER

Dit is mijn boekhouder, die veilig over zijn eigen logo wandelt, in een symbolisch zee-tafereel.

BLAST FURNACE ART

The silhouet of a blast-furnace has been colored wildly to give the impression of a very hot machine.


HOOGOVEN KUNST

Het silhouet van een hoogoven is wild gekleurd om de indruk te wekken dat het om een zeer hete machine gaat.

more mixed technique / meer gemengde techniek

Mixed