Webdesign: Studio Robert C. Smit
Image Styles
Contact / Mail
Pricing / Kosten
Home / Start
Fine-Art Clip

Nice / Leuk

Brochures
Drawing
Reality
Photo
3D
Logo
Mixed
Origin
Clients
Simplicity
News
Us

NICE

 

…One day I visited my client, Danieli-Corus, who had asked me one month earlier, to make an illuminating illustration of a ceramic burner that revealed the complex structure of the inside of the machine.


I came to him to apologize, because some hours of extra work seemed to be needed to finish the 3D model. The burner turned out to be much more complex than I previously envisioned. My client said, "Oh, Robert, there is really no need for your excuse here".


Why he said this?


The story was that my client's South Korean customer was wavering about a deal with the ceramic burner. Doing business with him that evening in the lounge of the hotel, my client got the feeling that the important deal might not take place. At last he showed my illustration of the burner. His customer became excited about the insightful portrayal of the burner. Finally and luckily he decided to order for it.


(Danieli-Corus gave me permission to publish the story on this website)


Robert.
LEUK

 

...Op een dag bracht ik een bezoek aan mijn opdrachtgever, Danieli-Corus, die mij een maand eerder gevraagd had een verhelderende illustratie te maken van een keramische brander, die de complexe structuur van de binnenzijde van de machine zou onthullen.


Ik kwam naar hem toe om mijn excuses aan te bieden, omdat er een aantal uren extra werk nodig was geweest om het 3D-model te tekenen. De brander bleek complexer dan ik had ingeschat. Mijn opdrachtgever zei: “Oh Robert, exuses zijn echt niet nodig hier”.


Waarom hij dit zei?


Het verhaal was dat de Zuid-Koreaanse klant van mijn opdrachtgever aan het twijfelen was geraakt over de aankoop van een keramische brander. Toen er later die avond in de lounge zakelijke gesprekken plaatsvonden kreeg mijn opdrachtgever het gevoel dat de deal ging afketsen. Toen haalde hij mijn illustratie van de brander tevoorschijn. Zijn klant raakte enthousiast over de inzichtelijk getekende brander. Uiteindelijk en gelukkig besloot hij de order te plaatsen.


(Danieli-Corus gaf mij toestemming om dit verhaal op deze website te publiceren)


Robert

to image styles / naar beeldstijlen
Image Styles
Contact / Mail
Pricing / Kosten
Home / Start
Fine-Art Clip

Nice / Leuk

Brochures
Drawing
Reality
Photo
3D
Logo
Mixed
Origin
Clients
Simplicity
News
Us