Webdesign: Studio Robert C. Smit
Image Styles
Contact / Mail
Pricing / Kosten
Home / Start
Fine-Art Clip
Nice / Leuk
Brochures
Drawing
Reality

Photo

3D
Logo
Mixed
Origin
Clients
Simplicity
News
Us

INSPECTION

Technicians are inspecting the inside of a huge main-blast system. This is the pipeline through which the hot air is blown that keeps the blast-furnace functioning.


INSPECTIE

Technici inspecteren de binnenzijde van het main-blast systeem. Dit is de leiding waardoor hete lucht wordt geblazen die de hoogoven in werking houdt.
INDIA, ROURKELA

This scene was shot by Robert, in

November 2011 when he was invited to go to India to photograph a huge blast-furnace.


INDIA, ROURKELA

Dit plaatje is geschoten door Robert, in november 2011 toen hij was uitgenodigd naar India te gaan om daar een enorme hoogoven te fotograferen.

LIGHTHOUSE

The wild sea crashing on the north pier in IJmuiden. Orange sun enlightens the scene.


VUURTOREN

De wilde zee beukt op de Noordpier in IJmuiden. De oranje zon verlicht het tafereel.

HOOGLANDSE KERK LEIDEN

Photographed from the ceiling of this huge church, the floor with all its tomb stones is seen.


HOOGLANDSE KERK LEIDEN

Gefotografeerd vanaf het plafond van deze grootse kerk is de vloer te zien met al zijn grafkelderstenen.

SKYLINE AND SUNSET

The landscape turns dark and shadowy while a forgotten glowing pipeline asks our attention.


SKYLINE EN ZONSONDERGANG

Het landschap wordt donker en schaduwvol, terwijl de vergeten pijpleiding oplichtend onze aandacht vraagt.

GOLDEN LIGHT

One beautiful sunday morning a thin layer of mist covered the dunes in Heemskerk. Suddenly the sun saw her chance to brake through and enlightened the scene with her golden light.


GOUDEN LICHT

Op een mooie zondagochtend bedekte een dun laagje nevel de duinen in Heemskerk. Plotseling zag de zon haar kans schoon om door de mist heen te dringen met haar gouden licht.

to 3D design / naar 3D ontwerp
Image Styles
Contact / Mail
Pricing / Kosten
Home / Start
Fine-Art Clip
Nice / Leuk
Brochures
Drawing
Reality

Photo

3D
Logo
Mixed
Origin
Clients
Simplicity
News
Us