Webdesign: Studio Robert C. Smit
Image Styles
Contact / Mail
Pricing / Kosten
Home / Start
Fine-Art Clip
Nice / Leuk
Brochures
Drawing
Reality
Photo
3D
Logo
Mixed
Origin
Clients

Simplicity


News
Us

SIMPLICITY OF CREATING

Most people think that creating is something one dóes, that creating is some kind of an action.

An important conclusion when investigating this, is that creating appears not to be some ‘doing’, nor is it any ‘action’.

Read this text only if you have a philosophical mind ;-)


Unfortunately we do not yet have the English translation


EENVOUD VAN CREËREN

De meeste mensen gaan ervan uit dat creëren iets is dat men dóet, een soort handeling.

Een belangrijke conclusie wanneer men hier een onderzoek naar doet, is dat creëren niet een ‘doen’ blijkt, noch enige ‘handeling’.

Lees deze tekst alleen als u een filosofische geest heeft ;-)

CREËREN DÓE JE NIET

 

 

OPENINGSWOORD EXPEDITIE-EXPOSITIE THEO BEUNEN


Geschreven en uitgesproken door Robert C. Smit op 14 september 2008, Haarlem


ABC Architectuurcentrum

Groot Heiligland 47

2011 EP Haarlem

Nederland

(tegenover Frans Hals museum)Geachte Dames en heren,LAAT MIJ U VERTELLEN OVER HET EERSTE GEHEIM:

Toen ik 8 jaar oud was riep op een avond, toen mijn broertje al sliep, mijn moeder mij bij zich. Ze had een ernstige uitdrukking op haar gezicht en mijn vader zat naast haar een beetje anders-dan-anders zijn krant te lezen.


Rob, sprak mijn moeder plechtig, Papa en ik moeten je iets vertellen. Mijn ouders hadden wel eens ruzie en dan zeiden ze een paar dagen niets tegen elkaar. Ik had van een vriendje gehoord dat dit bij zijn ouders ook weleens zo was, en zijn ouders waren nu gescheiden. Ik was bang dat mijn ouders nu misschien zouden zeggen dat zij ook zouden gaan scheiden. Maar wat mijn moeder nu ging zeggen was heftiger. Mijn moeder zei: Papa en mama zijn Sinterklaas.


Mijn wereld, die rond eind november, begin december, vol was van de Sint, op een heel vanzelfsprekende manier, was opeens stukgemaakt, gebroken.

Ik dacht er over na, bekeek de vele Sinterklaasdingen van alle kanten, en realiseerde mij tenslotte dat de nieuw ontdekte wereld veel echter was.

De Sint was mooi, maar de Sint was ook onwaar. Ik was klaar met de Goedheiligman en ging op zoek naar het echte. Ik ging naar mijn moeder en stelde haar een belangrijke vraag:

‘Mama, vertel me, zijn er nog meer van dit soort geheimen?’


LAAT MIJ U VERTELLEN OVER HET TWEEDE GEHEIM:

Na het geheim van de Sint kwam een aantal jaren later het tweede geheim aan de orde:

‘waar komen de kinderen vandaan’. De ontrafeling van dit geheim had veel groter impact dan het geheim van de goede Sint. Het fenomeen van de seksualiteit heeft ons gemaakt tot volwassen mensen die diepe emoties ervaren, tot mensen die zich kunnen voortplanten. Dit ‘kunnen’ heeft in feite maar weinig met ‘doen’ te maken. Het groeien, ontstaan van een kind uit een eicel en zaadcel is niet een daad die wij direct aansturen; het gebeurt gewoon, het vindt plaats.


LAAT MIJ U VERTELLEN OVER HET DERDE GEHEIM:

Hier, vandaag op deze prachtige expositie, raakt vriend en kunstbroeder Theo Beunen het derde geheim aan, dat alle andere geheimen overtreft. Het is het geheim van de Waarachtigheid van de wereld, van het leven, van óns, míjn leven!

Theo geeft in deze expositie heldere beschrijvingen over de mogelijke reis die begint in het leven van de denk-wereld van alledag en die opening biedt naar de wereld van waarachtigheid.


Theo en ik kennen elkaar van deze twee wonderlijke werelden, werelden die in feite elkaars tegenpolen zijn.

De ene wereld is de waarachtige wereld van Advaita; de andere is de virtuele denkbeeldige wereld van Cinema-4D, een virtuele 3D-computeromgeving.


Advaita beschrijft de non-dualiteit van het bestaan, geeft aan dat er geen scheiding is in het leven, dat er geen hier en daar bestaat, geen ‘ik’ hier op deze plek en de wereld daar op die plek

maar dat het bestaan één geheel is. Het ik, het ego of onze schijnbare kern, is een fenomeen dat zich apart waant van de omgeving.

Dit is een misvatting, zegt Advaita. En Theo vertelt in deze expositie hoe zijn eigen ontdekkingen tot het zelfde inzicht leidden.


Cinema-4D, die andere wereld, is de wereld van virtuele 3D, van digitale maquettes die op allerlei manieren bekeken en geconstrueerd kunnen worden, belicht, ingekleurd. Het is een volkomen virtuele wereld, die het absolute tegendeel is van de Advaita wereld. Deze virtuele 3D-wereld bestaat slechts als nullen en enen in de geheugens van de computer.


In feite speelt de complete grootsheid van het leven zich af tussen deze polen;

de pool van de ultieme DENKBEELDIGHEID

en de pool van de ultieme WAARACHTIGHEID.


Deze expositie van Theo geeft hier op niet mis te verstane wijze blijk van.

Ontstaan en gestuurd vanuit een diep inzicht in het wezen van het leven, ontstonden in de drie dimensionale computer-ruimten van Cinema-4D alle ontwerpen van Theo zoals daarvan een aantal is te zien op deze expositie. De meubels en interieurs die Theo het licht heeft laten zien, zijn dus direct ‘gestuurd’ vanuit dit derde geheim.


Het gaat hier niet langer over het verzinnen van een mooi ontwerp maar over het zien ontstaan daarvan, zonder inmenging van de persoon van de kunstenaar.

Misschien is dit de essentie van deze expositie, dat er niet íemand is, de kunstenaar, de designer, die iets doet of maakt, maar dat er de uitdrukking van het leven is die in zichzelf de dingen laat ontstaan, de dingen het licht laat zien.


EEN ANEKDOTE:

Hier volgt een Mexicaans-Indiase anekdote over NIET CREËREN, om u de situatie wat meer aanschouwelijk te maken:

Theo citeert in zijn expositie een aantal helden.

Een held die Theo niet heeft uitgenodigd is UG Krishnamurti, een wijze man die geboren is in India maar die de hele westerse wereld heeft door-zworven. Op een goede dag was er bij deze UG Krishnamurti een beroemde Mexicaanse schilder op visite, die vol hartstocht sprak over het grootse van ware Kunst, kunst met een heel grote ‘K’. Ik wil u dat verhaal vertellen omdat het aangeeft hoe subtiel het is om de vergissing te maken van denken dat ‘ik’ kunst maak, terwijl niet alleen die kunst maar zelfs die ‘ik’ vanzelf ‘gedaan’ wordt.

Hier is het tragi-komische verslag:


De Mexicaanse schilder is aan het woord en hij probeert UG te overtuigen van zijn grote inzet in de kunst en in zijn zelf-ontplooiing:


Schilder) “Weet u, ik heb zo lang en zo hard geploeterd en gestreden en gezocht; ik heb gezocht in het schilderen, in het schrijven, ik heb mijn hele leven aan de kunst gegeven, en getracht mijn aller diepste gevoelens, mijn inzichten en mijn vreugdes uit te beelden, om zo bevrijd te raken van het ego, om op die manier het persoonlijke in mij te overstijgen!”

UG) “Ja, je wilt niet werkelijk vat krijgen op dit probleem, want dat zal die hele structuur van je artistieke ideeën-wereld vernietigen!”

Schilder) “Het zal wat? . . . Vernietigen?”

UG) “Die hele artistieke structuur die je voor jezelf geschapen hebt zal vernietigd worden! You will cease to be a painter!”

Schilder) “I insist to be a painter?”

UG) “YOU WILL CEASE TO BE A PAINTER! Als dit je lukt, om werkelijk het ego te overstijgen, dan zul je niet langer kunnen schilderen in de gewone zin van het woord!”

Schilder) “Weet u . . . dat kan ik werkelijk nooit over mijn hart verkrijgen!”


OVER FLIRTEN:

Jawel, er is een groot verschil tussen werkelijk-tot-het-uiterste-durven-gaan in de zoektocht naar waarachtigheid, of er maar een beetje op een romantische manier mee koketteren.


In het werk van Theo is er welzeker een waarachtige bron vanwaaruit de werken opkomen. In het creatieve proces waar Theo in leeft, is het alsof de dingen als het ware zichzelf doen, en niet langer worden verzonnen of gedaan door het ego-mannetje in Theo. Valse romantiek is afwezig. Daarmee komt het einde in zicht van de grote vergissing van het doen, van het bedenken of van het forceren.


ONBRUIKBAAR ZIJN:

Ware-Creativiteit bestaat dan wel, maar je kunt het nooit of te nimmer voor iets gebruiken! Ware Creativiteit is van het Creatief-Beginsel, van het Absolute, van God, van ons Ware Wezen. Zo gauw wij denken dat wij - als het ware door die Absolute kracht heen - de schepping kunnen verrijken met Hemelse Schilderijen en Goddelijke Dichtwerken, maken we een soortgelijke vergissing als de man, die in een quiz werd gevraagd, ‘waarvan een kunstoog gemaakt is’:

Da’s gemakkelijk, roept de kandidaat blij: ‘Van glas natuurlijk, want je moet er doorheen kunnen kijken!’

Fout!

Er bestaat geen oog achter dat glazenoog.

Er woont niemand achter de Ware Creativiteit die die ware creativiteit kan gebruiken!

Er is alleen maar creativiteit, geen eigenaar of doener ervan. Kunst heeft net zo min een handvat als de rest van het leven dat heeft.


OVERGAVE

Als Theo dan zonder eigenaar of doener wandelt door Schotland, wanneer hij klautert over de bergtoppen daar, is er overgave aan de natuur van het ruwe landschap en overgave aan de veel zachtere natuur van de menselijke geest. Dan zijn de landschappen niet meer gewoon die harde richels steen met een beetje gras en sneeuw, en is zijn gezicht in een toevallige hotelspiegel niet langer zomaar een portret. Neen, dan blijken portretten poserende landschappen en zijn landschappen weidse stillevens. Dan is gezien hoe alles eenheid is, dan is er vrede terwijl de ijzige storm Theo van de bergkam wil blazen.


Dames en heren, ik gun u allen, dat deze expositie u een weg wijst naar die plaats waar zelfs de heftigste dingen in vrede zijn.


En mocht deze reis u vooralsnog te ver gaan, zoek Theo dan eens op in zijn prachtige atelier in Den Haag om zijn werk te bekijken; u weet nu in welke prachtige bedding de ontwerpen hun oorsprong hebben.


Robert C. Smit

PERSBERICHT

Den Haag, 11 juni 2008

40 meter Design-expeditieVan 14 september t/m 26 oktober presenteert Theo Beunen zijn meest recente meubelontwerpen.

De expositie vindt plaats in het ABC Architectuurcentrum in Haarlem.


De ontwerpen van Theo Beunen, interieur architect en meubelontwerper, kenmerken zich door helderheid in combinatie met bruikbaarheid van meubels en interieurs. Naast deze heldere functionaliteit weet hij zijn ontwerpen tevens een expressief karakter te geven.


Als docent aan de Haagse Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten is hij zeer gebrand op de verklaarbaarheid van het ontwerpproces. Het creatieve proces van waaruit een nieuw ontwerp voortkomt, vindt hij even belangrijk als het eindproduct.

In deze Design-expeditie maakt hij dit duidelijk door middel van teksten en inspiratiebronnen en toont daarmee zijn persoonlijke reis als ontwerper, maar ook als bergbeklimmer.


Speciaal voor deze gelegenheid ontwierp hij enkele meubels geïnspireerd door twee bekende gebouwen in Haarlem. Ook andere gebouwen hebben als inspiratie bron gediend voor zijn meubelontwerpen.


De expositie levert met deze mengeling van tekst/beeld/foto’s en ontwerpen een boeiende reis door de belevingswereld van een bijzondere Nederlandse ontwerper.


Einde persbericht


ABC Architectuurcentrum

Groot Heiligland 47

2011 EP Haarlem

Nederland

(tegenover Frans Hals museum)

www.architectuurhaarlem.nl


to news / naar nieuws
Image Styles
Contact / Mail
Pricing / Kosten
Home / Start
Fine-Art Clip
Nice / Leuk
Brochures
Drawing
Reality
Photo
3D
Logo
Mixed
Origin
Clients

Simplicity


News
Us